1. Inleiding.
  Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door FMA N.V.
  Maatschappelijke zetel: Ertbruggestraat 108C, 2110 Wijnegem.
  Ondernemingsnummer: BE0865.859.810
 2. Gebruiksvoorwaarden van de website.
  Elk gebruik van deze website is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden ervan, welke ondermeer opgenomen zijn in deze Legal Disclaimer, in de Privacy Policy en in de Cookie Policy. Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde aangepast worden, zonder voorafgaandelijke verwittiging.Deze website is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van enig commercieel gebruik.
 3. Producten en diensten.
  De vermelding van de details van producten en diensten op deze website zijn geen, en kunnen niet geïnterpreteerd worden als, een bindend aanbod om deze producten te verkopen of deze diensten te leveren.Alle producten en diensten vermeld op deze website zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen op elk moment verwijderd worden. Alle producten en diensten, evenals alle vermelde prijzen, kunnen het voorwerp uitmaken van verandering, zonder voorafgaandelijke verwittiging.Deze gebruiksvoorwaarden van de website moeten steeds in samenhang gelezen worden met de afzonderlijke specifieke voorwaarden betreffende de individuele producten en diensten waarnaar de website verwijst. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene gebruiksvoorwaarden en de specifieke voorwaarden betreffende individuele producten of diensten, hebben deze laatste voorrang.
 4. Aansprakelijkheid.
  Deze website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. FMA N.V. kan echter de foutloosheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze website niet garanderen. FMA N.V. kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van eender welke aard of omvang, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden veroorzaakt door het bezoeken van deze website, of in het algemeen door eender welk gebruik ervan.
 5. Links naar andere websites.
  Deze website bevat (hypertekst) links naar externe websites. Deze links worden enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers. FMA N.V. oefent geen controle uit op deze externe websites noch op hun inhoud en geeft dus geen enkele garantie betreffende de informatie die er verstrekt wordt. FMA N.V. wijst elke verantwoordelijkheid af voor alle schade die zou kunnen veroorzaakt worden door de consultatie van informatie die gegeven wordt op deze externe websites, wat ook de aard, de omvang, de oorzaak of de gevolgen van die schade mogen zijn.
 6. Intellectueel eigendom.
  Alle inhoud van de Website – waaronder de op de Website vermelde of weergegeven merken, met producten op de Website gerelateerde designs en octrooien – valt onder het auteursrecht en de andere toepasselijke regels inzake de bescherming van intellectuele en industriële eigendom en mag daarom, volledig noch gedeeltelijk, worden gereproduceerd, gewijzigd of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FCA of de houders van de rechten.
 7. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
  De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn.

Nieuwsbrief

© Maserati 2016 | Webdesign Webit